مجلات

 
سمینار، دوره و کارگاه‌های آموزشی دفتر

دوره آموزشی "تغییر اقلیم" در اداره کل محیط زیست استان گیلان
زمان: چهارشنبه 27 مهرماه 95
ساعت: 8:30 الی 13:00
مکان: سالن سمینار اداره کل محیط زیست استان گیلان

فایل ارائه دوره :
معرفی طرح ملی تغییر آب و هوای در تهیه سومین گزارش ملی کشور
مقدمه ای بر دانش تغییر اقلیم
موجودی انتشار گازهای گلخانه ای و سیاستهای کاهش انتشار
وضعیت تغییر اقلیم در ایران مبتنی بر گزارشهای دوم و سوم ملی کشور (آسیب پذیری و روشهای سازگاری)