سمینار، دوره و کارگاه‌های آموزشی دفتر
نشست رونمایی از "برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم"
با حضور خانم دکتر ابتکار ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست


نشست رونمایی از برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم امروز مورخ 26 اردیبهشت ماه 96 با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر متصدی معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان، جناب آقای مهندس دائمی قائم مقام محترم امور بین الملل و معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت نیرو، جناب آقای گری لوییس نماینده محترم مقیم برنامه عمران ملل متحد و حدود 90 نفر از مدیران، اساتید و کارشناسان دستگاه های مختلف کشور در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست توسط دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا برگزار شد.
جزئیات بیشتر این برنامه، سخنرانی مقامات و ارائه های انجام شده و همچنین فایل نهائی متن برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در وب سایت این دفتر بارگذاری خواهد شد.
همچنین به استحضار می رساند که لوح تقدیر از زحمات ارزشمند آن دسته از مشارکت کنندگانی که موفق به حضور  در این برنامه نشده اند، در دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا قابل دسترسی است. ضمنا لوح تقدیر از مشارکت کنندگان تهیه بخش بهداشت این برنامه، تنظیم و برای ایشان ارسال خواهد شد.

زمان: سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396
مکان: سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست
فایل سخنرانی:
- آقای دکتر ناصری، مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا


دوره آموزشی "تغییر اقلیم" در  استان فارس
- دوره آموزشی " تغییر اقلیم، آسیب های ناشی از آن و روشهای سازگاری"
با همکاری انجمن فیزیک استان فارس
زمان: جمعه 12 آذرماه 95
مکان: سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستان شیراز
فایل ارائه ها:
- معرفی طرح ملی تغییر آب و هوا
- مقدمه ای بر دانش تغییر اقلیم
- دوره آموزشی " تغییر اقلیم، موجودی انتشار و سیاستهای کاهش انتشار،
آسیب
پذیری و روشهای سازگاری"
زمان: شنبه 13 آذرماه 95
مکان: اداره کل محیط زیست استان فارس
فایل ارائه ها:
- وضعیت تغییر اقلیم در ایران (مبتنی بر گزارش دوم و سوم)
- انتشار گازهای گلخانه ای و سیاستهای کاهش انتشار
- دانش تغییر اقلیم

دوره آموزشی "تغییر اقلیم" در اداره کل محیط زیست استان گیلان