اخبار بین المللی
دکتر روحانی روز سه شنبه ۱ مهرماه در سفر به نیویورک، طی سخنانی در نشست سران در زمینه تغییرات آب و هوا، اجلاس سران را فرصت ممتازی برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یکم دانست.
۲۱ سپتامبر هزاران دوستدار محیط‌زیست در دوهزار نقطه از جهان با راهپیمایی مردمی خواستار مهار انتشار گازهای کربنی برای مقابله با گرمایش زمین شدند.
بر اساس طرح آزمایشی دبیرخانه کنوانسیون در راستای آماده سازی موجودی انتشار گازهای گلخانه ای مساعدت علمی به کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید.
آرشیو اخبار