اخبار بین المللی
طبق مطالعات سازمان هواشناسی جهانی، ۱۴ سال از ۱۵ سالی که به عنوان گرمترین سالها شناخته شده، در قرن ۲۱ رخ داده است.
بر طبق مطالعات جدید دانشمندان، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳،اقیانوس‌ها مقدار بسیار بیشتری حرارت را نسبت به اتمسفر به خود جذب کرده‌اند
۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا الزام کاهش حداقل ۴۰% از سطح انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح انتشار در سال ۱۹۹۰، را تصویب کرد.
آرشیو اخبار