اخبار بین المللی
این گزارش در اجلاس اخیر بن توسط موسسه ISE ارائه شد و مورد توجه خانم فیگورا دبیر دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل (UNFCCC) و سایر نمایندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.
طبق یک مطالعه جدید فعالیت انسانی باعث از بین رفتن بیش از یک سوم درختان و گیاهان جنگل های بارانی آمازون از دهه ۱۹۶۰ تاکنون شده است.
آرشیو اخبار