اخبار بین المللی
بیستمین کنفرانس سالانه متعهدین کنوانسیون تغییر آب و هوا COP۲۰ و دهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو CMP۱۰ از تاریخ ۱ الی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ در شهر لیما (پرو) برگزار شد.
۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا الزام کاهش حداقل ۴۰% از سطح انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح انتشار در سال ۱۹۹۰، را تصویب کرد.
دکتر روحانی روز سه شنبه ۱ مهرماه در سفر به نیویورک، طی سخنانی در نشست سران در زمینه تغییرات آب و هوا، اجلاس سران را فرصت ممتازی برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یکم دانست.
آرشیو اخبار